top of page

Üstün Yeteneklilerde Gelişim ve Eğitim Dersinde Aktif Öğrenme
TEDÜ-Okul Öncesi Eğitim Programımızda öğrencilerimize verilen “Üstün Yeteneklilerde Gelişim ve Eğitim –ECE 205” dersi kapsamında teorik içeriğin yanı sıra, bilgilerin kalıcılığını sağlamak adına çeşitli aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak ders uygulamaları yapılmaktadır. Öğrenciler, ders kapsamında üstün yetenekli bireylerin özellikleri ve tanılama yöntemleri, üstün yetenekli çocuklar için uygulanan farklı eğitim modelleri, eğitimin zenginleştirilmesi ve farklılaştırılması amacıyla kullanılabilecek yöntemler hakkında uygulamalı çalışmalar yapmaktadırlar. Üstün yetenekli çocukların özelliklerine ilişkin poster çalışması hazırlama ve sunumu (Stereotypes and Realities about Gifted Children), üstün yetenekli çocuklara özgü kritik düşünme ve mantık bağlantıları kurmaya ilişkin etkinlik geliştirme uygulamaları (Logical Reasoning Activities) , üstün yeteneklileri konu alan film analizleri (Gifted Movire Analysis) ve üstün yeteneklileri davranışsal olarak keşfetmeye yönelik anket uygulamaları, bu derste kullanılan ve bilgilerin kalıcılığını sağlayan yöntemlerden bazılarıdır.Comments


bottom of page