top of page

Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı: Mevcut Durum ve Öneriler

Güncelleme tarihi: 14 Mar 201921 Haziran 2017’de OECD tarafından yayımlanan Güçlü Bir Başlangıç (Starting Strong) raporu, ilk defa uluslararası bir karşılaştırma yapmak üzere erken çocukluk eğitimi ve bakımı için bir çerçeve çizdi. Rapor kapsamında erken çocukluk eğitimi ve bakımına dair tüm göstergeler bir araya getirildi ve böylece erişim, yönetişim, eşitlik, finans, öğretim programları, eğitim personeli ve ebeveynler dâhil olmak üzere bu yaş grubunu doğrudan etkileyen temel meseleler derinlemesine ele alındı. Erken çocukluk eğitimi ve bakımına ilişkin tartışmaları veri temelli olarak beslemek ve bu tartışmaları analiz-sentez seviyesine çekmek amacıyla TEDMEM tarafından “Güçlü Bir Başlangıç 2017: Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı” başlıklı bir değerlendirme yayımlandı. İlgili çalışmada öne çıkan bulgu ve analizler ile Türkiye özelinde değerlendirme ve politika önerilerine yer verildi. Ancak fiili durumda erken çocukluk eğitimi ve bakımı hizmetlerinin iyileştirilmesi için hangi konu ve alanların öncelikli olduğunun tespit edilmesi gerekliliği bir diğer önemli husus olarak karşımızdaydı.

Görüş alışverişleriyle derinleştirilmesine ve detaylı çalışılmaların yapılmasına ihtiyaç bulunan bu konuların belirlenmesinde bir adım atmak düşüncesiyle 17 Ağustos 2017’de paydaşlarımızla bahsi geçen OECD ve TEDMEM çalışmalarını odağa alan bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda öne çıkan tespitleri ve politika önerilerini tüm paydaş ve takipçilerimizin dikkatine sunarken katılım ve katkılarından dolayı UNICEF’ten Brenda Haiplik, Doç. Dr. Mehmet Buldu ve Derya Dostlar’a, Eğitim Reformu Girişimi’nden (ERG) Dr. Aysel Madra’ya, İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Prof. Dr. Belma Tuğrul’a ve TED Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı’ya teşekkür ederiz.

Katılımcıların toplantıda dile getirdikleri hususlar, görüşler ve öneriler TEDMEM tarafından bütünleştirilerek aşağıda sunulmuştur. Aşağıda sunulan görüş ve önerilerin Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve bakımı kapasitesinin geliştirilmesi için başlangıç düzeyinde atılacak adımlar hakkında araştırmacılar, politika yapıcılar ve uygulayıcılar için önemli ipuçları sağlaması beklenmektedir.


Haber Linki: https://tedmem.org/yuvarlak-masa/turkiyede-erken-cocukluk-egitimi-ve-bakimi-mevcut-durum-ve-oneriler

Comments


bottom of page