top of page

Uludağ Üniversitesi’nin nitelikli eğitim projelerine TÜBİTAK’tan destek

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan ve özel yetenekli çocukların gelişmesi için açılan BİLSEM’lerde görev yapan öğretmenlerin ve yükseköğretimdeki doktora öğrencilerinin niteliğini artırmaya yönelik TÜBİTAK projesi kabul edildi.

Uludağ Üniversitesi öğretim üyelerinin hazırladığı iki projeye TÜBİTAK’tan onay geldi.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Çepni’nin yürütücülüğünde bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek olan “Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk” adlı TÜBİTAK projesiyle, ülke genelinde doktora öğrenimine devam eden akademisyenlere nitel temelli araştırma yöntemlerine ve nitel veri analizine yönelik eğitim verilecek.

Projede Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Ümmühan Ormancı ve Arş. Gör. Bestami Buğra Ülger uzman olarak görev alacak.

"Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk III" projesiyle; akademisyenlerin nitel temelli araştırmalara (nitel ve karma) yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek ve bilimsel araştırmaya yönelik olumlu bakış açısı kazanmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Ayrıca, teknolojinin gelişmesiyle birlikte veri analizinin daha düzgün ve planlı bir şekilde yapılmasını sağlayan Nvivo programına ilişkin uygulamaların gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenler eğitim verecek.

Prof. Dr. Ali Paşa Ayas, Prof. Dr. Muammer Çalık, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Prof. Dr. Salih Çepni, Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç, Doç. Dr. Ali Ersoy, Doç. Dr. Ali Eryılmaz, Doç. Dr. Berna Cantürk Günhan, Doç. Dr. Emine Çil, Doç. Dr. Faik Özgür Karataş, Doç. Dr. Hatice İrem Çomoğlu, Doç. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul, Doç. Dr. Miraç Aydın, Doç. Dr. Nedim Alev, Doç. Dr. Sibel Balcı, Dr. Öğr.  Üyesi Elvan Günel ve Dr. Öğr.  Üyesi Berat Ahi eğitmen olarak projeye katkı sağlayacaklardır. Ayrıca, Arş. Gör. Erkan Özcan, Öğr. Gör. Osman Urhan, Arş. Gör. Mustafa Çağrı Gürbüz, ve Uzm. Sevinç Kaçar rehber olarak görev alacak.

Bursa’da 1-8 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak projeye 30 kişi katılabilecek. Başvurular ise 1 Ağustos’a kadar devam edecek.

Ayrıntılı bilgi için http://ntay.uludag.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.

BİLSEM PROJESİ

TÜBİTAK tarafından kabul edilen Uludağ Üniversitesi projelerinden biri de, kısa adı BİLSEM olan ve ilkokul düzeyindeki özel yetenekli çocuklar için açılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerindeki eğitimcilerin niteliğini arttırmaya yönelik bir proje…

Eylül ayında başlayacak olan “Okul Çapı Zenginleştirme Modelinin Fen Alanındaki BİLSEM Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişimlerine Etkisi” adlı projeyle, ülke genelinde öncelikle BİLSEM’lerde görev yapan ve lisansüstü eğitimine devam eden fen bilgisi ve fen alan öğretmenlerine fen alanında ustun yetenek eğitiminde kullanılan modellerin sınıf içerisindeki uygulamalarına yönelik eğitim verilecek.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih ÇEPNİ yürütücülüğünde gerçekleşecek olan projede araştırma görevlileri Bestami Bugra Ülger ve Tuğçe Kozaklı Ülger ve Dr. Ümmühan Ormancı uzman olarak görev alacak.

Proje kapsamında farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenler eğitim verecektir.

Prof. Dr. Uğur SAK, Prof. Dr. Murat Gökdere, Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu, Prof. Dr. Salih Çepni, Prof. Dr. Hakan Sevki Ayvacı, Doç. Dr. Serap Emir, Dr. Öğr. Üyesi Burak Karabey, Doç. Dr. Nilgün Tatar, Dr. Öğr. Üyesi Didem İnel Ekici, Dr. Öğr. Üyesi Feride Ercan, Dr. Öğr. Üyesi Adile Gülşah Saranlı, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurt Ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akıllı Eğitmen olarak projeye katkı sağlayacak; Arş. Gör. Ömer Faruk Tavşanlı, Arş. Gör. Işıl Bozkurt, Arş. Gör. Abdullah Ersöz ve Y. L. Öğrencisi Muhsin Kılıç rehber olarak görev alacak.

Proje, 8-14 Eylül 2018 tarihleri arasında yine Bursa ilinde gerçekleştirilecek. Proje katılımcıları 25 kişi ile sınırlı olup katılımcı başvuruları 5 Ağustos’a kadar devam edecek.

Ayrıntılı bilgi için http://uyog.uludag.edu.tr/  adresi ziyaret edilebilir.


Haberin Linki: https://www.uludag.edu.tr/haber/view/4747

תגובות


bottom of page