top of page

Zenginleştirme Atölyeleri TÜBİTAK Projesi Başarıyla Sonlandırıldı


Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı’nın yürütücülüğünde, 2,5 senedir devam etmekte olan TÜBİTAK 3001 projesi, TÜBİTAK-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu'nun da (SOBAG) onayı ile başarıyla sonuçlandırıldı.

Projede kısaca 21. yy. becerilerini en iyi şekilde kazandırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış ve bu proje ile ülkemizde ilk kez uygulaması yapılmış olan “Zenginleştirme Atölyeleri” isimli eğitim programı farklılaştırma yöntemi, Türk Milli Eğitim Sistemimize uyarlandı. Projede toplam 88 ilköğretim öğrencisi ile birlikte üç farklı atölyede, Fen bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler odaklı farklı zenginleştirme atölyelerinde toplamda 96 saatlik zenginleştirilmiş etkinlikler gerçekleştirildi. Üç farklı atölye öğretmenine “Zenginleştirme Yöntemi” hakkında proje boyunca toplu ve bireysel eğitimler ve yine asıl uygulama süreci boyunca mentörlük desteği verildi. Öğrencilerden ve ailelerinden hem süreç boyunca hem de süreç sonunda soru formları ile nitel bilgiler toplandı. Ailelerle üç farklı oturumda Odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi ve proje sonuçları hakkında görüşleri alındı.

Proje sonucunda Zenginleştirme Atölyeleri yöntemi uygulanan öğrencilerin etkinlik konularını daha kolay, rahat ve ilgilerini çekecek şekilde öğrenebildikleri, zenginleştirilmiş atölye etkinliklerinin onların seçim yapabilme ve öğrenme kapasitelerini geliştirme konularında başarılı olduğu ve en önemlisi “öğrenme” sürecine çok daha olumlu yaklaşmaya başladıkları görüldü. Projenin uygulamaya dönük sonuçları dışında, akademik ve bilimsel çıktılarından bazıları, biri SSCI diğeri Uluslararası hakemli dergi olmak üzere iki hakemli dergi yayını, her ikisi de uluslararası bir poster ve bir de kongre sunumudur. Proje süresince ayrıca iki yüksek lisans bursiyeri proje konusuyla ilgili yetiştirilmiştir. Süreçte, proje sonuçlarına ilişkin kitap, makale vb. yayınların yanında modelin MEB'e sunularak yaygınlaştırılması için çalışmalar devam etmektedir. Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı'ya gulsah.saranli@tedu.edu.tr adresine e-posta yollayarak ulaşabilirsiniz.Comments


bottom of page