top of page

2013-2019 Yılları Arası TED Üniversitesinde Verilen Lisans / Lisanüstü Dersler

ECE 205 Üstün Yeteneklilerde Gelişim ve Eğitim
Üstün yetenek kavramı. Üstün yetenekli çocukların zihinsel, dil, sosyal- duygusal ve motor gelişim özellikleri. Üstün yetenekli çocuklardaki eş zamanlı olmayan gelişim kavramı. Aşırı duyarlılıklar. Üstün yetenekli çocuklar ve erken müdahale. Üstün yeteneklilerin tanılanması ve eğitimleri. Üstün yeteneklilerin ailelerinin eğitimi.
ECE 205
ÜST
YL
ÜST
DL
ECE 204 Çocuk Sağlığı, Güvenliği ve Beslenmesi
İnsan vücudu, gelişimi ve işleyişi. Çocuk hastalıkları ve korunma yöntemleri. Güvenlik. İlkyardım. Besinler. Besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları. Okulöncesi eğitimde sağlık, beslenme ve güvenlik öğretimi. Okulöncesi sağlık ve beslenme öğrenme ortamlarının hazırlanması
ECE 204
ECE 203 Çocuk Gelişimi ve Öğrenme
 
0-10 yaş grubu çocuklarda fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimi. 0-10 yaş arası dönemde gelişim ve öğrenmeye etki eden etmenler. Gelişim ve öğrenme kuramları. Çocuk gelişiminin öğrenme ve öğretme üzerine yansımaları
ECE
203
ECE 471 Okulöncesi Eğitimi Araştırma Projesi
Okulöncesi eğitimi üzerinde araştırma projesi planlanması. Araştırma basamaklarının uygulanması. Araştırma raporu yazma.
ECE 471
EGE 471 Araştırma Projesi
Öğretim üyesi ve öğrencilerin birlikte belirleyeceği temel eğitim konuları ve sorunları üzerine bilimsel araştırma ve her bir araştırmanın sonuçlarını paylaşma
EGE
471
EDU201
EDU 201 Okul, Aile ve Toplum
Okul, aile, toplum ve kültür arasındaki etkileşimler.Türkiye’deki sosyal yapı ve aile yapıları.Aileye ve topluma yönelik eğitim programları, modelleri ve projeleri.Aile ve toplumun eğitime katılımı. Etkili iletişim becerileri. Okul-toplum işbirliği projeleri geliştirme.
EDU 302- Özel Eğitim ve Kaynaştırma
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili terimler ve temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler. Erken tanı ve müdahalenin önemi. 
EDU 302
EDU 401 Topluma Hizmet Uygulamaları
Eğitimde topluma hizmetin tanımı, uygulama örnekleri. Topluma hizmet uygulamalarının önemi. Topluma hizmet uygulamaları geliştirme ve değerlendirme, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama. Sosyal sorumluluk projelerine gönüllü katılım. Bilimsel etkinliklere katılım.
EDU
401
EDU 532 Aile ve Toplumda Gelişim
Ailenin çocuğun gelişimindeki rolü, aile içindeki öğrenme ve gelişim ortamları, , ailenin gelişim görevleri, eğitim kurumu liderinin ve yöneticisinin aileler ile etkileşimleri, ailenin okula katılımını destekleme yolları, güncel aileyi destekleme ve eğitme yaklaşım ve programlarının gözden geçirilmesi
EDU532
MEI 590 Yüksek Lisans Bitirme Projesi
Bu derste eğitim kurumları işletmeciliği alanında araştırma önerisi/projesi geliştirilecektir. Yüksek lisans programının son aşaması olarak kuram ve uygulamayı bir araya getirmeye yönelik beceriler geliştirilecektir
MEI
590
bottom of page