top of page

İDARİ GÖREVLER: 

 • (2018-…..) Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı

 • (2018-…..) Ulusal İşbirlikleri ve Toplum Hizmetleri Komisyonu

 • (2018-…..)  TEDÜ Lisansüstü Programlar Enstitü Kurul Üyesi

 • (2018-…..) TEDÜ Eğitim Fakültesi Tanıtım Komisyonu Üyesi

 • (2018-…..) TEDÜ Eğitim Fakültesi Web Komisyonu Üyesi

 • (2018-2018) TEDÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyesi

 • (2017-2018) İngilizce Dil Okulu- Disiplinler arası Yazma Projesi- TED Üniversitesi

 • (2017-2018) Stratejik Planlama Danışma Kurulu (SPAC) Üyesi – TED Üniversitesi

 • (2015-2018)  Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi- Eğitim Bilimleri Enstitüsü, TED Üniversitesi

 • (2014-2018) Koordinatör- TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Koordinatörü, TED Üniversitesi

 • (2012-2015) Komisyon Üyesi, Etik ve Akademik Özgürlükler Komisyonu, Eğitim Fakültesi, TEDÜ

 • (2012-…)  Gönüllü Akademik Danışman, TED Üniverstesi Dans Topluluğu Gönüllü Akademik Danışmanı, Eğitim Fakültesi,TED Üniversitesi

 • (2013-2015)   Komisyon Üyesi, Web Komisyonu, Eğitim Fakültesi, TED Üniversitesi

 • (2013-2015) Komisyon Üyesi, Ders Çizelgeleri Komisyonu, Eğitim Fakültesi, TED Üniversitesi

 • (2012-2015) Bölüm Temsilcisi, ERASMUS Komisyonu İlköğretim Bölüm Temsilcisi, Eğitim Fakültesi, TED Üniversitesi

 • Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen-Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu-(2001-2007)

bottom of page