top of page

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Saranlı, A. G., Deniz, K. Z. ve Memiş, B. (2018). Okul Çapında Zenginleştirme Modeli’nin ögelerinden Zenginleştirme Atölyeleri (Enrichment Clusters) Yönteminin Uygulandığı Bir Fen Atölyesi Uygulamasının Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkinliklerinin İncelenmesi. ERPA International Conference on Education 2018, İstanbul, 27 June-1 July.

 • Saranlı, A. G., Deniz, K. Z. ve Aracı İyiaydın, A. (2018). Eğitim Programımızdaki Yenilikçi Yönlere Öğrenci Bakışı Araştırması: Sınıflarımızda Zevkli, İlgi Çekici, Sınırları Zorlayıcı ve Öğrencilere Seçme Şansı Taşıyan Etkinlikler Var (Mı)? 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, 18-22 April, 2018.

 • Temel, F., Saranlı, A. G. ve Kurtulmuş, Z. (2017). Akademisyenlerin Üstün Yetenekli Çocukların Gelişim ve Eğitimlerine İlişkin Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi. Ankara, 18-21 Ekim.

 • Saranlı, A. G. ve Kurtulmuş, Z. (2017). Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyelerinin Üstün Yetenekli Çocuklara, Ailelerine ve Öğretmenlerine Yönelik Metaforları. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi. Ankara, 18-21 Ekim.

 • Koç, F. ve Saranlı, A. G. (2017). Erken Çocukluk Dönemindeki Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Türkiye’de Gerçekleştirilen Lisansüstü Çalışmaların Çok Boyutlu Analizi, Uluslararası Üstün Yetenekliler Kongresi: Yeni Yaklaşımlar ve Eğitsel Uygulamalar, Gazi Üniversitesi, Ankara,4-6 Mayıs.

 • Saranlı, A. G. (2016). Tip 1 Zenginleştirme Yönteminin Okul Öncesi Eğitim Ortamlarına Uygulanması. 39th Confratute Üstün Yetenekliler Kongresi, Connecticut Üniversitesi, ABD, 10-15 Temmuz.

 • Saranlı, A. G. (2015). Üstün Yetenekli Çocuğun Gelişiminde Eş Zamanlı Olmayan Gelişim Kavramı, Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Kongresi (INOVED), Dokuz Eylül Üniversitesi,  İzmir, Türkiye, 26-28 Ekim.

 • Saranlı, A. G. (2015). Üstün Potansiyelli Çocuklara Erken Müdahale Kapsamında Renzulli’nin Üç Tipli Zenginleştirme Yöntemi ve Buna Dayalı Bir Sınıf İçi Etkinlik Uyarlama Çalışması, IV. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2-5 Eylül 2015.

 • Saranlı, A. G. (2015). Üstün Yetenekli Çocukların Ailelerine Verilen Yoğunlaştırılmış Aile Eğitiminin Nitel Sonuçlarının Değerlendirilmesi II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 8-10 Haziran 2015.

 • Saranlı, A. G. (2015). Üstün Yetenekli Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Bir Erken Müdahale Yöntemi Uygulaması: Erken Zenginleştirme, II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 8-10 Haziran 2015.

 • Saranlı, A. G. ve Çabuk, B. (2015). Okul Öncesi Öğretmenliği Adaylarının Üstün Yetenekli Okul Öncesi Çocuklarıyla İlgili Algılarındaki Değişimin İncelenmesi, Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek için Eğitim, ICEFIC, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, 13-15 Mayıs 2015.

 • Metin, N. ve Saranlı, A. G. (2015). Erken Müdahale Bakış Açısı ile Üstün Yetenekli Çocuklar, Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi: Erken Müdahale, Hacettepe Üniversitesi, Kültür Merkezi, Ankara, 11-13 Mayıs 2015.

 • Saranlı, A. G. (2015).  Eş Zamanlı Olmayan Gelişimin Üstün Yetenekli Çocuklar Üzerindeki Görünümü Üzerine Bir Vaka İncelemesi, Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi: Erken Müdahale, Hacettepe Üniversitesi, Kültür Merkezi, Ankara, 11-13 Mayıs 2015.

 • Saranlı, A. G. (2014). Üstün Potansiyelli Çok Küçük Yaştaki Çocukların Belirlenmesinde Tek Değerlendirme Yöntemi Yaklaşımının Etkililiği. 24. Avrupa Okul Öncesi Eğitimi Araştırma Birliği Kongresi (EECERA), Crete Üniversitesi, Yunanistan, 7-10 Eylül.

 • Saranlı, A. G. (2014). Okul Çapında Zenginleştirme Modelini Türk Eğitim Sistemine Uyarlama Çalışması. 37. Confratute Üstün Yetenekliler Kongresi, Connecticut Üniversitesi, ABD, 13-18 Temmuz.

 • Saranlı, A. G. (2014). Türkiye’deki Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Okul Çapında Zenginleştirme Modelinin Yardımcı Olabileceği Noktalar. 37. Confratute Üstün Yetenekliler Kongresi, Connecticut Üniversitesi, ABD, 13-18 Temmuz.

 • Saranlı, A. G. (2014). Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Potansiyeli Ortaya Çıkarmada Kullanılabilecek Çoklu Yönteme Dayalı Bir Tanılama Sistemi. 6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 5-8 Haziran, 2014.

 • Gönen, M. ve Saranlı, A. G. (2014). Okul Öncesi Eğitim Ortamlarındaki İç ve Dış Hareket Alanlarının Yeterliklerinin İncelenmesi: Başkent Ankara Örneği. 6. Uluslararası Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar Kongresi, Antalya, 24-26 Nisan.

 • Saranlı, A.G. (2013). Erken Potansiyeli Yönlendirmede Ailelerin Deneyimleri: Pusula Olmadan Denize Açılmak. Üçüncü Uluslararası Yetenek Gelişimi ve Mükemmellik Kongresi, Antalya, 25-28 Eylül, 2013.

 • Saranlı, A.G. ve Hernandez Torrano, D. (2012). Dünyada Okul Çapında Zenginleştirme Modeli Nasıl Uygulanıyor? Okul Çapında Zenginleştirme Modeline Kültürlerarası bir Bakış. 35. Confratute Üstün Yetenekliler Kongresi, Connecticut Üniversitesi, ABD, Temmuz.

 • Saranlı, A. G. ve Metin, N. (2011). SENG Üstün Yetenekliler Aile Eğitimi Modelinin Üstün Yetenekli Çocuklar ve Ailelerine Etkileri. 5. Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Kongresi. İstanbul, Türkiye, Temmuz.

 • Saranlı, A. G. Haktanır, G., Çalıkoğlu, D. ve Erdem, P. (2010). İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Anasınıfı ve İlköğretim Öğretmenlerine İlişkin Düşüncelerinde Zaman İçinde Görülen Değişimler. II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. Antalya, 29 Nisan-2 Mayıs.

 • Mağden, D. ve Saranlı, A. G. (2009). 3 ve 4 Yaş Okul Öncesi Çocuklarında Özel Konuşma (Private Speech) Kullanımının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, 7-9 Ekim.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Saranlı, A. G.(2014). Üstün Yetenekliler Aile Eğitimi Programı. 4. Ulusal Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 22-25 Eylül.

 • Saranlı, A. G. (2012). Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Potansiyelli Çocuğun Üstün Yetenekliler Pedagojisiyle Keşfi ve Desteklenmesi. 3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 14-16 Kasım.

 • Saranlı, A.G. ve Metin, N. (2012). Üstün Yetenekli Çocukların Ailelerinin Eğitim İhtiyaçlarını Belirlemeye Yönelik Bir Analiz Çalışması. 3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 14-16 Kasım.

 • Metin, N. ve Saranlı, A. G. (2010). Üstün Yetenekli Çocuklarda Akademik Başarısızlık: Okul ve Öğretmen Kaynaklı Boyutu ve Müdahale Teknikleri. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Gaziantep, Ekim.

bottom of page