top of page

Proje Hakkında

Bu sayfada proje hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Proje Özeti

         Tam adı ile Video Destekli Üstün Yetenekliler Aile Eğitim Programı olan projede amaç üstün yetenekli çocuklara sahip ailelerin ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda çevrim içi bir aile eğitimi hazırlamaktır. Üç yıl süren projede ilk basamak yaklaşık 12 ilde 150 ebeveyn ile gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri analizi sonuçlarının temel alındığı bir ihtiyaç analizi  anketi hazırlamak ve analiz etmek olmuştur. İkinci basamakta ise analizlerin sonuçlarından yola çıkarak üstün yetenekli çocuklara sahip olan ailelerin rehberlik ve eğitimsel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çevrim içi aile eğitimi hazırlanmış ve bu eğitim programının etkililiği incelenmiştir. 

AİLELERİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ

     Video Destekli Üstün Yetenekliler Aile Eğitim Programının içeriğini oluşturmak için ailelerin ihtiyaçlarının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu sayede verilen eğitim ihtiyaçları karşılamış dolayısıyla eğitim daha etkili olacaktır. Ailelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi için öncelikli olarak katılımcıları çocukları Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) giden ebeveynlerden oluşan küçük gruplarla odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Bu görüşmelerin yapılmasındaki amaç, ailelerin ihtiyaçlarını doğrudan öğrenmek ve buna göre ihtiyaç analizi anketini oluşturmaktır. 

     İçeriğinin odak grup görüşmelerinin analizi ile belirlendiği ve Ölçme ve Değerlendirme uzmanı ile birlikte oluşturulan ihtiyaç analizi anketi ise Türkiye'deki Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) ulaştırılmıştır.

      İhtiyaç analizi anketlerinin analizleri sonucunda çevrim içi aile eğitim programı Aile Eğitimi uzmanı ile Bilişim Teknolojileri uzmanı işbirliği ile hazırlanmıştır.  Son olarak programın etkililiğinin incelendiği deneysel çalışmalar yapılmıştır. 

 

bottom of page