top of page

MEB 2023 Eğitim Vizyonuna Yönelik Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Eylem Planı Çalıştayı


Millî Eğitim Bakanlığınca eğitim kalitemizin artırılmasına odaklanan “Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu” belgesinde “Üstün yetenekli çocukların eğitimine yönelik hedeflerin” hayata geçirilmesi doğrultusunda eylem planı oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. Bu amaçla konunun uzmanlarının görüş ve önerilerini almak üzere Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un da teşrifleriyle Başkent Öğretmenevinde “Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Eylem Planı 2023 Vizyon Çalıştayı”  gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda alan uzmanlarının önerileri; “amaç”, “işlev”, “kurumsal yapı”, “yasa/yönetmelik”, “zamanlama: 1. yıl, 2. yıl, 3. yıl”, “sorumlu kurum/kuruluş” ve “iş birliği yapılacak kurum/kuruluş” detaylarında oluşturulmuş ve bakanlığa sunulmuştur. MEB tarafından ilgili çalıştaya davet edilen Temel Eğitim Bölümümüz öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı da üstün yeteneklilerin eğitimi alandaki bilgi ve deneyimlerini bakanlık yetkilileriyle paylaşmıştır.


Haber Linki :https://ece.tedu.edu.tr/tr/ece/gundem/haberler/meb-2023-egitim-vizyonuna-yonelik-ustun-yeteneklilerin-egitimi-eylem-plani

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page