top of page

 Okul Çapında Zenginleştirme Modeli TÜBİTAK Projesi kapsamında modelin uyarlama çalışmaları yapılmış ve modelin bir yöntemi olan Zenginleştirme Atölyelerinin ilköğretim öğrencileri üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Yürütücülüğünü TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümünden Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı'nın yaptığı projede Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümünden Doç. Dr. Kaan Zülfikar DENİZ, TED Üniversitesinden Arş. Gör. Ayşegül ARACI-İYİAYDIN ve Ankara Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Büşra MEMİŞ yer almıştır.

Proje Ekibi

Bu sayfada proje ekibini ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz

Büşra MEMİŞ
bottom of page