top of page

Okul Çapında Zenginleştirme Modeline Dayalı

Zenginleştirme Uygulamalarının İlköğretim Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

TÜBİTAK 3001 Başlangıç AR-GE Projeleri Destekleme Programı

Bu sayfada TÜBİTAK tarafından desteklenen 3001 Okul Çapında Zenginleştirme Model ile ilgi bilgiler bulabilirsiniz.

Proje Özeti
bottom of page